Walt Disney Company (The)

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

DIS nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu Walt Disney Company (The)

Doanh thu của Walt Disney Company (The) trong năm ngoái lên tới 88.90B USD, phần lớn trong số đó — 40.26B USD — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Entertainment. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Americas — năm ngoái quốc gia này đã mang lại Walt Disney Company (The) 71.20B USD, và năm trước đó — 68.22B USD.

Theo nguồn
Theo quốc gia