Walt Disney Company (The)

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

DIS nguyên tắc cơ bản

Các số liệu thống kê và tỷ lệ tài chính chính Walt Disney Company (The).

Tỷ lệ giá trên doanh số của DIS là 1.91. Công ty có tỷ lệ Giá trị doanh nghiệp trên EBITDA là 15.54. Kể từ 2023, họ đã tuyển dụng 225.00k người.

Chỉ số
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0‬
Hệ số giá trên thu nhập
Hệ số giá trên dòng tiền
Loại tiền: USD
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Hiện tại
Chỉ số chính
Tỷ lệ định giá
Tỷ suất lợi nhuận
Chỉ số thanh khoản
Hệ số thanh toán nợ