DigitalOcean Holdings, Inc

DOCN NYSE
DOCN
DigitalOcean Holdings, Inc NYSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

DOCN nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của DigitalOcean Holdings, Inc với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của DOCN là 4.776B USD. Ngày thu nhập tiếp theo của DigitalOcean Holdings, Inc là 4 Tháng 8, ước tính là 0.10 USD.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu