Duke Energy Corporation (Holding Company)

DUK NYSE
DUK
Duke Energy Corporation (Holding Company) NYSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

DUK báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của Duke Energy Corporation (Holding Company) với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của DUK là 76.83B. EPS TTM của công ty là 3.89, lợi tức cổ tức là 3.94%, và P/E là 25.11. Ngày thu nhập tiếp theo Duke Energy Corporation (Holding Company) là 18 Tháng 2, ước tính là 0.94.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền