FutureFuel Corp.FutureFuel Corp.FutureFuel Corp.

FutureFuel Corp.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

FF nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của FutureFuel Corp.

Tổng tài sản của FF cho Q1 24 là365.38 M USD, ít hơn 5.68% so với kỳ trước Q4 23. Và tổng nợ phải trả tăng 107.12% trong Q1 24 tới 160.56 M USD.

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: USD
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY