Shift4 Payments, Inc

FOUR NYSE
FOUR
Shift4 Payments, Inc NYSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

FOUR nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của Shift4 Payments, Inc với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của FOUR là 3.791B USD. Ngày thu nhập tiếp theo của Shift4 Payments, Inc là 9 Tháng 11, ước tính là 0.42 USD.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu