fuboTV Inc.fuboTV Inc.fuboTV Inc.

fuboTV Inc.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

FUBO nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu fuboTV Inc.

Doanh thu của fuboTV Inc. trong năm ngoái lên tới 1.37 B USD, phần lớn trong số đó — 1.25 B USD — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Subscription, năm trước mang lại 905.89 M USD. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Hoa Kỳ — năm ngoái quốc gia này đã mang lại fuboTV Inc. 1.31 B USD, và năm trước đó — 972.22 M USD.

Theo nguồn
Theo quốc gia