General Dynamics Corporation

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

GD nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu General Dynamics Corporation

Doanh thu của General Dynamics Corporation trong năm ngoái lên tới 39.41B USD, phần lớn trong số đó — 12.49B USD — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Technologies, năm trước mang lại 12.46B USD. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của United States — năm ngoái quốc gia này đã mang lại General Dynamics Corporation 33.40B USD, và năm trước đó — 31.65B USD.

Theo nguồn
Theo quốc gia