Các công ty của Các công ty Hoa Kỳ hoạt động trong một ngành: Aerospace & Defense

Danh sách sau có Các công ty Hoa Kỳ hoạt động trong cùng ngành, Aerospace & Defense. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ACHRArcher Aviation Inc.
4.62 USD−4.35%4.106M0.661.39B USD−1.77 USD−59.73%0.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
AIRAAR Corp.
66.24 USD−0.81%78.177K0.272.352B USD34.351.93 USD−24.45%0.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
AIRIAir Industries Group
4.35 USD−2.58%3.549K0.3814.368M USD−0.98 USD−321.71%0.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
ASTCAstrotech Corporation
8.07 USD−0.32%3.307K0.9813.739M USD−6.25 USD−11.85%0.00%Công nghệ Điện tử
ASTRAstra Space, Inc.
1.31 USD−4.38%388.813K1.5429.69M USD−7.37 USD+68.94%0.00%Công nghệ Điện tử
ATROAstronics Corporation
19.04 USD−0.68%151.885K1.07647.09M USD−0.82 USD+26.29%0.00%Công nghệ Điện tử
Mua
AVAVAeroVironment, Inc.
128.49 USD+1.34%201.407K0.913.615B USD−4.83 USD−1435.58%0.00%Công nghệ Điện tử
Mua
AXONAxon Enterprise, Inc.
312.60 USD+1.70%611.181K0.8723.54B USD135.512.31 USD+13.61%0.00%Công nghệ Điện tử
Mua
BABoeing Company (The)
200.53 USD−1.57%9.161M1.53122.35B USD−3.67 USD+55.78%0.00%Công nghệ Điện tử
Mua
BWXTBWX Technologies, Inc.
102.19 USD+1.34%550.148K0.699.33B USD38.192.68 USD+2.99%0.91%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
BYRNByrna Technologies, Inc.
11.86 USD−0.92%125.034K0.54260.944M USD−0.37 USD−9.30%0.00%Công nghệ Điện tử
Mua
CDRECadre Holdings, Inc.
35.87 USD−0.17%137.805K0.801.348B USD38.080.94 USD+1006.93%0.91%Công nghệ Điện tử
Mua
CODACoda Octopus Group, Inc.
5.87 USD−1.05%14.379K0.7265.513M USD21.340.28 USD−27.73%0.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
CRCrane Company
122.07 USD+0.42%72.674K0.326.962B USD33.173.68 USD−49.93%0.61%Công nghệ Điện tử
Mua
CVUCPI Aerostructures, Inc.
2.54 USD0.00%28.031K1.3032.188M USD3.420.74 USD+389.59%0.00%Công nghệ Điện tử
CWCurtiss-Wright Corporation
237.10 USD+0.35%79.296K0.419.06B USD25.779.20 USD+20.79%0.33%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
DCODucommun Incorporated
48.39 USD+1.40%43.48K0.48708.485M USD42.131.15 USD−50.68%0.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
DRSLeonardo DRS, Inc.
22.68 USD−0.13%665.652K0.775.956B USD35.760.63 USD−75.83%0.00%Công nghệ Điện tử
Mua
ERJEmbraer S.A.
Chứng chỉ lưu ký
20.74 USD+6.39%2.792M2.533.602B USD−0.03 USD−137.04%0.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
ESLTElbit Systems Ltd.
223.35 USD+0.00%13.216K0.719.929B USD39.145.71 USD+37.82%0.94%Công nghệ Điện tử
Mua
EVEXEve Holding, Inc.
5.42 USD−2.34%23.381K0.641.46B USD−0.40 USD+20.35%0.00%Công nghệ Điện tử
Mua
EVTLVertical Aerospace Ltd.
0.7050 USD−1.81%142.183K0.37151.019M USD−0.50 USD−1259.82%0.00%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
GDGeneral Dynamics Corporation
272.16 USD−0.40%363.439K0.5374.566B USD22.6312.03 USD−1.37%1.93%Công nghệ Điện tử
Mua
HEIHeico Corporation
193.41 USD+0.00%273.885K0.5023.59B USD63.333.05 USD+17.97%0.10%Công nghệ Điện tử
Mua
HEI.AHeico Corporation
155.70 USD+0.07%103.923K0.2823.606B USD50.983.05 USD+17.97%0.13%Công nghệ Điện tử
Mua
HIIHuntington Ingalls Industries, Inc.
292.30 USD+0.23%97.581K0.4011.572B USD17.0917.10 USD+18.37%1.74%Công nghệ Điện tử
Mua
HONHoneywell International Inc.
198.86 USD+0.06%1.801M0.70129.69B USD23.478.47 USD+16.50%2.12%Công nghệ Điện tử
Mua
HOVRNew Horizon Aircraft Ltd.
1.21 USD−3.20%75.077K1.507.570.16 USD0.00%Công nghệ Điện tử
HWMHowmet Aerospace Inc.
67.02 USD+0.71%1.308M0.4027.499B USD36.521.84 USD+65.75%0.27%Công nghệ Điện tử
Mua
HXLHexcel Corporation
74.79 USD+0.44%299.655K0.346.311B USD60.681.23 USD−16.99%0.71%Công nghệ Điện tử
Mua
ISSCInnovative Solutions and Support, Inc.
8.15 USD+0.25%17.783K0.29142.299M USD22.290.37 USD+22.88%0.00%Công nghệ Điện tử
JOBYJoby Aviation, Inc.
5.52 USD−1.87%3.627M0.633.876B USD−0.80 USD−83.28%0.00%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
KAMNKaman Corporation
45.74 USD−0.15%86.003K0.311.295B USD149.180.31 USD1.75%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
KTOSKratos Defense & Security Solutions, Inc.
17.99 USD−1.37%938.615K0.302.638B USD−0.07 USD+75.99%0.00%Công nghệ Điện tử
Mua
LDOSLeidos Holdings, Inc.
127.22 USD−0.50%517.151K0.4417.274B USD89.531.42 USD−71.27%1.14%Công nghệ Điện tử
Mua
LHXL3Harris Technologies, Inc.
210.23 USD−0.68%624.253K0.5739.965B USD32.636.44 USD+17.99%2.15%Công nghệ Điện tử
Mua
LILMLilium N.V.
0.9676 USD+0.91%1.304M0.69509.115M USD0.00%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
LMTLockheed Martin Corporation
426.75 USD−0.35%790.178K0.73103.121B USD15.4927.55 USD+26.91%2.87%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
LUNRIntuitive Machines, Inc.
5.90 USD−2.15%6.31M0.16570.214M USD0.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
MIRMirion Technologies, Inc.
9.94 USD+1.64%426.781K0.302.251B USD−0.50 USD+64.79%0.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
MNTSMomentus Inc.
0.7000 USD−7.36%312.79K0.608.38M USD−43.66 USD+5.24%0.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
MOG.AMoog Inc.
148.95 USD−0.67%45.841K0.424.774B USD27.705.38 USD+11.13%0.73%Công nghệ Điện tử
Mua
MOG.BMoog Inc.
139.71 USD−0.91%8131.704.345B USD25.995.38 USD+11.13%0.71%Công nghệ Điện tử
Mua
MRCYMercury Systems Inc
29.54 USD−1.10%236.236K0.451.754B USD−1.49 USD−1864.43%0.00%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
NOCNorthrop Grumman Corporation
457.01 USD−0.87%421.101K0.4468.567B USD33.9313.47 USD−57.27%1.62%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
NPKNational Presto Industries, Inc.
74.84 USD−3.22%25.838K0.34530.047M USD5.82%Công nghệ Điện tử
OSISOSI Systems, Inc.
132.73 USD+1.18%29.869K0.352.263B USD20.156.59 USD+10.44%0.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
PKEPark Aerospace Corp.
14.93 USD−1.94%27.515K0.59302.281M USD32.120.46 USD+19.37%3.29%Công nghệ Điện tử
POWWAMMO, Inc.
2.42 USD+1.89%389.199K0.78287.753M USD−0.14 USD−280.94%0.00%Công nghệ Điện tử
Mua
RDWRedwire Corporation
3.12 USD−3.41%146.297K0.69202.176M USD−0.88 USD−80.83%0.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
RKLBRocket Lab USA, Inc.
4.57 USD−0.44%3.844M0.452.233B USD−0.38 USD−30.11%0.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
RTXRTX Corporation
89.75 USD+0.08%3.973M0.62119.076B USD40.092.24 USD−36.04%2.63%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
SATLSatellogic Inc.
1.51 USD−0.33%6.513K0.40135.389M USD−0.68 USD0.00%Công nghệ Điện tử
SIFSIFCO Industries, Inc.
3.07 USD−1.92%1.929K0.1918.911M USD−1.59 USD−10.95%0.00%Công nghệ Điện tử
SNTSenstar Technologies Ltd.
1.13 USD0.00%7.606K0.4926.34M USD21.200.05 USD0.00%Công nghệ Điện tử
SPCEVirgin Galactic Holdings, Inc.
1.73 USD−0.86%7.081M0.78690.069M USD−1.57 USD+16.92%0.00%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
SPRSpirit Aerosystems Holdings, Inc.
32.47 USD+13.53%21.623M11.213.768B USD−6.08 USD−16.58%0.00%Công nghệ Điện tử
Mua
SWBISmith & Wesson Brands, Inc.
13.56 USD−1.24%194.979K0.75618.87M USD21.170.64 USD−62.66%3.35%Công nghệ Điện tử
Mua
TATTTAT Technologies Ltd.
13.59 USD−1.12%5.657K0.69140.979M USD25.790.53 USD0.00%Công nghệ Điện tử
TDGTransdigm Group Inc.
1179.17 USD+0.12%119.965K0.5465.569B USD50.0623.56 USD+59.28%0.00%Công nghệ Điện tử
Mua
TDYTeledyne Technologies Incorporated
426.53 USD−0.17%113.576K0.5720.207B USD23.0718.49 USD+11.91%0.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
TGITriumph Group, Inc.
14.23 USD+2.37%562.337K0.721.094B USD−0.77 USD−152.20%0.00%Công nghệ Điện tử
Mua
TXTTextron Inc.
88.42 USD−0.73%590.063K0.5017.052B USD19.354.57 USD+13.93%0.09%Công nghệ Điện tử
Mua
UAVSAgEagle Aerial Systems, Inc.
1.27 USD−1.55%179.496K0.169.05M USD−14.13 USD−76.60%0.00%Công nghệ Điện tử