Intercontinental Hotels GroupIntercontinental Hotels GroupIntercontinental Hotels Group

Intercontinental Hotels Group

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Mục tiêu giá

98,830,00 0,00%
Các chuyên gia 16 phân tích đưa ra dự báo giá trong vòng 1 năm cho IHG có giá tối đa là — và giá tối thiểu là —.

Đánh giá của nhà phân tích

Dựa trên 17 các nhà phân tích đưa ra đánh giá về chứng khoán cho IHG trong 3 tháng qua.

Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu

‪0,00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên

Doanh thu

‪0,00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Được cảnh báo