Jumia Technologies AG

JMIA NYSE
JMIA
Jumia Technologies AG NYSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

JMIA nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của Jumia Technologies AG với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của JMIA là 981.792M USD. Ngày thu nhập tiếp theo của Jumia Technologies AG là 15 Tháng 11, ước tính là -0.53 USD.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu