Matson, Inc

MATX NYSE
MATX
Matson, Inc NYSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

MATX báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của Matson, Inc với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của MATX là 3.678B. EPS TTM của công ty là 14.33, lợi tức cổ tức là 1.37%, và P/E là 6.17. Ngày thu nhập tiếp theo Matson, Inc là 23 Tháng 2, ước tính là 5.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền