Nike, Inc

NKE NYSE
NKE
Nike, Inc NYSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính NKE

Tóm tắt tài chính của Nike, Inc với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của NKE là 228.717B USD. EPS TTM của công ty là 3.90 USD, tỷ suất cổ tức là 0.84% và P/E là 37.75. Ngày thu nhập tiếp theo của Nike, Inc là 22 Tháng 3, ước tính là 0.72 USD.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền