Procore Technologies, Inc.Procore Technologies, Inc.Procore Technologies, Inc.

Procore Technologies, Inc.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

PCOR nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu Procore Technologies, Inc.

Doanh thu của Procore Technologies, Inc. trong năm ngoái lên tới 950.01 M USD, phần lớn trong số đó — 950.01 M USD — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Cloud-based Construction Management Platform and Related Products and Services, năm trước mang lại 720.20 M USD. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Hoa Kỳ — năm ngoái quốc gia này đã mang lại Procore Technologies, Inc. 815.77 M USD, và năm trước đó — 616.65 M USD.

Theo nguồn
Theo quốc gia