Spirit Airlines, Inc

SAVE NYSE
SAVE
Spirit Airlines, Inc NYSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính SAVE

Tóm tắt tài chính của Spirit Airlines, Inc với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của SAVE là 2.343B USD. Ngày thu nhập tiếp theo của Spirit Airlines, Inc là 8 Tháng 2, ước tính là -0.87 USD.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền