Shopify Inc.Shopify Inc.Shopify Inc.

Shopify Inc.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

SHOP nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu Shopify Inc.

Doanh thu của Shopify Inc. trong năm ngoái lên tới 7.22 B USD, phần lớn trong số đó — 5.32 B USD — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Merchant Solutions, năm trước mang lại 3.95 B USD. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Hoa Kỳ — năm ngoái quốc gia này đã mang lại Shopify Inc. 4.73 B USD, và năm trước đó — 3.57 B USD.

Theo nguồn
Theo quốc gia