Dịch vụ Công nghệ thông tin (Công nghiệp)

109
Cổ phiếu
1320.204B
Giá trị vốn hóa thị trường
6.377M
Khối lượng
+1.29%
Thay đổi
+14.16%
Hiệu suất Tháng
+18.60%
Hiệu suất Năm
+27.17%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ACCDAccolade, Inc.
9.06 USD+3.78%480.686K0.94690.664M USD−1.94 USD+66.38%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
ACNAccenture plc
338.06 USD+1.48%1.689M0.97212.171B USD31.3910.77 USD+0.56%1.38%Dịch vụ Công nghệ
Mua
AERTAeries Technology, Inc.
2.36 USD+2.16%95.267K0.6636.008M USD24.920.09 USD−61.27%0.00%Dịch vụ Công nghệ
ALARAlarum Technologies Ltd.
Chứng chỉ lưu ký
4.69 USD+4.69%25.313K0.5427.272M USD−3.01 USD+37.69%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
ALITAlight, Inc.
7.95 USD+3.92%4.072M1.964.396B USD−0.51 USD−451.65%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
ALYAAlithya Group inc.
1.11 USD+0.02%47.881K1.74106.179M USD−0.32 USD−162.02%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
ANYSphere 3D Corp.
0.8000 USD+28.00%6.686M31.5211.484M USD−13.20 USD−44.83%0.00%Dịch vụ Công nghệ
APPFAppFolio, Inc.
187.83 USD−0.75%215.831K0.986.83B USD−1.36 USD+4.83%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
ARBBARB IOT Group Limited
0.9900 USD+4.73%8.951K0.9325.988M USD0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
ASGNASGN Incorporated
92.27 USD+3.40%349.417K1.064.355B USD20.304.55 USD−20.70%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
ATENA10 Networks, Inc.
12.67 USD+1.44%626.633K0.91939.331M USD23.860.53 USD+5.65%1.89%Dịch vụ Công nghệ
Mua
BKYIBIO-key International, Inc.
0.1860 USD−13.49%2.846M1.652.554M USD−0.88 USD+1.26%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
BLINBridgeline Digital, Inc.
0.7986 USD−1.41%72.922K2.418.32M USD−0.18 USD+34.67%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
BLNDBlend Labs, Inc.
1.35 USD+6.30%372.07K0.63335.069M USD−0.98 USD+70.07%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
BOXBox, Inc.
26.57 USD+1.53%1.675M1.563.827B USD137.670.19 USD0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
BRBroadridge Financial Solutions, Inc.
195.40 USD+0.82%550.381K1.1322.988B USD34.685.63 USD+27.93%1.52%Dịch vụ Công nghệ
Mua
CACICACI International, Inc.
324.52 USD+1.11%66.183K0.837.23B USD19.7316.45 USD+5.69%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
CBUSCibus, Inc.
13.87 USD+10.34%30.564K1.10296.022M USD−18.48 USD+25.81%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
CDWCDW Corporation
212.56 USD+0.80%873.711K1.0228.475B USD26.518.02 USD+5.38%1.12%Dịch vụ Công nghệ
Mua
CINTCI&T Inc
5.18 USD+0.58%101.707K1.58690.473M USD21.560.24 USD+20.69%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
CISOCISO Global, Inc.
0.1212 USD−12.68%6.178M0.7921.837M USD−0.51 USD−17.65%0.00%Dịch vụ Công nghệ
CLPSCLPS Incorporation
1.19 USD−7.03%46.735K0.7130.447M USD146.910.01 USD−97.96%0.00%Dịch vụ Công nghệ
CNXNPC Connection, Inc.
59.90 USD+0.45%69.646K1.301.574B USD20.212.96 USD−15.63%0.53%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
CPSIComputer Programs and Systems, Inc.
10.86 USD+3.33%354.009K1.65158M USD−0.05 USD−104.14%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
CRDOCredo Technology Group Holding Ltd
19.07 USD+6.48%3.643M1.492.861B USD−0.21 USD−239.04%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
CSCOCisco Systems, Inc.
48.47 USD+0.19%18.745M0.68196.957B USD14.633.31 USD+19.75%3.20%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
CSPICSP Inc.
27.70 USD+11.02%40.412K2.51130.954M USD24.981.11 USD+540.30%0.51%Dịch vụ Công nghệ
CTSHCognizant Technology Solutions Corporation
70.82 USD+0.63%2.673M0.8135.51B USD17.244.11 USD−8.54%1.64%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
DAVAEndava plc
Chứng chỉ lưu ký
66.36 USD+1.72%318.151K1.033.832B USD42.081.58 USD−23.05%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
DDD3D Systems Corporation
5.80 USD+8.61%2.899M1.33773.918M USD−0.74 USD+8.86%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
DMRCDigimarc Corporation
34.03 USD+1.92%115.718K0.97692.778M USD−2.38 USD+21.40%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
DOXAmdocs Limited
85.45 USD+2.01%773.093K1.1710.324B USD19.054.48 USD+1.28%1.99%Dịch vụ Công nghệ
Mua
DTSTData Storage Corporation
3.15 USD−2.78%72.662K1.8021.608M USD−0.39 USD−114.82%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
EPAMEPAM Systems, Inc.
258.89 USD+0.27%792.588K1.6114.938B USD32.308.01 USD+16.70%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
FORTYFormula Systems (1985) Ltd.
Chứng chỉ lưu ký
60.81 USD+0.10%5060.68916.307M USD14.764.12 USD−21.52%1.47%Dịch vụ Công nghệ
FSLYFastly, Inc.
18.05 USD+8.67%2.982M0.942.361B USD−1.24 USD+26.35%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
FTNTFortinet, Inc.
52.49 USD−0.13%7.175M1.0440.308B USD36.171.45 USD+59.28%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
GDYNGrid Dynamics Holdings, Inc.
12.57 USD−0.87%254.32K0.79950.166M USD−0.15 USD+60.18%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
GFAIGuardforce AI Co., Limited
3.88 USD+2.37%100.754K0.9225.205M USD−12.16 USD+43.18%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
GIBCGI Inc.
102.96 USD+1.31%127.758K1.1223.772B USD20.375.05 USD+15.84%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
GLOBGlobant S.A.
226.50 USD+2.58%496.884K0.849.574B USD63.103.59 USD+10.80%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
GWREGuidewire Software, Inc.
101.59 USD+1.65%478.525K1.088.323B USD−1.35 USD+37.40%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
HCTIHealthcare Triangle, Inc.
3.75 USD+0.25%1.784K0.1316.037M USD−2.83 USD−7.22%0.00%Dịch vụ Công nghệ
HIVEHIVE Digital Technologies Ltd
3.47 USD+13.03%3.365M2.59304.078M USD−1.65 USD−47.88%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
HTCRHeartcore Enterprises, Inc.
0.6715 USD−2.06%11.069K0.2613.996M USD−0.14 USD+59.14%0.00%Dịch vụ Công nghệ
IBMInternational Business Machines Corporation
160.55 USD+1.26%4.872M1.34146.601B USD21.307.54 USD+449.42%4.13%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
ICGIntchains Group Limited
Chứng chỉ lưu ký
8.34 USD−5.66%5680.24502.517M USD0.00%Dịch vụ Công nghệ
INFYInfosys Limited
Chứng chỉ lưu ký
17.73 USD+1.03%4.766M0.9572.245B USD24.400.73 USD+2.40%2.04%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
INPXInpixon
0.0684 USD+9.27%6.549M1.538.734M USD−5.84 USD+99.28%0.00%Dịch vụ Công nghệ
INTZIntrusion Inc.
0.3385 USD+0.30%207.057K0.5311.645M USD−0.76 USD+1.76%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
JNPRJuniper Networks, Inc.
28.57 USD+0.42%3.642M1.099.11B USD25.601.12 USD−13.02%3.08%Dịch vụ Công nghệ
Mua
KBRKBR, Inc.
52.59 USD+1.78%1.526M0.987.1B USD−1.57 USD−246.03%1.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
KOREKORE Group Holdings, Inc.
0.5502 USD+9.71%55.319K0.2247.708M USD−2.49 USD−294.53%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
MAXMediaAlpha, Inc.
10.29 USD+1.68%256.032K1.77669.767M USD−1.47 USD−88.28%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
MFHMercurity Fintech Holding Inc. - American
0.9600 USD+2.94%2.283K0.3544.677M USD0.00%Dịch vụ Công nghệ
MITKMitek Systems, Inc.
11.35 USD+0.53%325.391K1.02517.442M USD56.670.20 USD+28.40%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
MIXTMiX Telematics Limited
Chứng chỉ lưu ký
6.54 USD+2.35%56.452K0.40142.793M USD21.060.31 USD−22.76%2.72%Dịch vụ Công nghệ
Mua
MLNKMeridianLink, Inc.
19.95 USD+4.89%230.96K1.401.576B USD−0.23 USD−653.64%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
MODNModel N, Inc.
23.62 USD+2.92%1.369M5.37915.602M USD−0.90 USD−15.23%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
MTCMMTec, Inc.
1.03 USD−10.43%70.895K0.08205.119M USD−1.00 USD+51.32%0.00%Dịch vụ Công nghệ
NETCloudflare, Inc.
78.78 USD+2.11%3.589M1.1026.452B USD−0.61 USD+12.35%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
NICENICE Ltd
Chứng chỉ lưu ký
188.49 USD−0.66%574.284K0.8212.146B USD38.214.93 USD+33.72%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
NSITInsight Enterprises, Inc.
159.47 USD+5.32%468.487K3.105.195B USD21.947.27 USD+0.72%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
NTGRNETGEAR, Inc.
13.87 USD+1.69%503.561K2.17410.669M USD−3.71 USD−69.96%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
NTWKNETSOL Technologies Inc.
2.17 USD−1.36%1.755K0.2024.679M USD−0.41 USD−175.76%0.00%Dịch vụ Công nghệ
NUNu Holdings Ltd.
8.30 USD+1.97%22.275M0.6738.895B USD110.960.07 USD0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
NVEINuvei Corporation - Subordinate Voting Shares
21.19 USD+3.21%302.679K0.852.949B USD−0.09 USD−122.62%0.96%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
OMCLOmnicell, Inc.
33.79 USD+1.29%1.041M2.141.536B USD−0.77 USD−176.16%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
OMQSOMNIQ Corp.
0.5902 USD−10.59%58.858K1.296.429M USD−2.02 USD−26.16%0.00%Dịch vụ Công nghệ
OSPNOneSpan Inc.
10.24 USD+2.09%546.615K1.37408.446M USD−0.83 USD−31.02%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
PDFSPDF Solutions, Inc.
30.40 USD+1.37%291.674K1.551.163B USD457.140.07 USD0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
PEGAPegasystems Inc.
53.30 USD+2.54%555.223K1.434.454B USD−0.51 USD+90.07%0.23%Dịch vụ Công nghệ
Mua
PROPROS Holdings, Inc.
39.10 USD+6.98%856.379K3.091.809B USD−1.38 USD+29.68%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
PSNParsons Corporation
63.48 USD+1.91%522.964K0.976.658B USD50.231.26 USD+46.63%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
QTWOQ2 Holdings, Inc.
37.52 USD+5.63%706.135K0.962.2B USD−1.37 USD+23.07%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
QUBTQuantum Computing Inc.
0.9285 USD+4.21%449.795K1.1369.728M USD−0.66 USD+44.37%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
RIOTRiot Platforms, Inc.
13.77 USD+9.72%32.026M1.492.844B USD−1.68 USD+42.34%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
RMNIRimini Street, Inc.
3.20 USD+1.91%481.209K1.05286.045M USD25.080.13 USD−83.32%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
RPDRapid7, Inc.
56.05 USD+3.51%1.066M2.183.444B USD−2.98 USD−9.09%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
SAICSCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL CORPORATION
119.92 USD+2.14%564.697K2.176.348B USD13.119.15 USD+100.28%1.23%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
SHOPShopify Inc.
73.86 USD+1.43%8.854M0.8394.895B USD−0.90 USD+61.41%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
SOISolaris Oilfield Infrastructure, Inc.
8.62 USD+0.70%202.864K1.47381.463M USD10.970.79 USD+50.71%5.22%Dịch vụ Công nghệ
Mua
SQBlock, Inc.
65.04 USD+2.54%11.954M1.1739.941B USD−0.47 USD+49.53%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
SQSPSquarespace, Inc.
28.87 USD+3.00%712.289K0.783.925B USD−1.81 USD−592.79%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
SSNCSS&C Technologies Holdings, Inc.
57.67 USD+2.51%2.19M1.7914.274B USD23.772.43 USD−7.25%1.53%Dịch vụ Công nghệ
Mua
STRMStreamline Health Solutions, Inc.
0.2800 USD−4.11%72.786K0.6016.491M USD−0.20 USD+9.80%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
TDCXTDCX Inc.
Chứng chỉ lưu ký
5.20 USD+1.96%80.441K0.68761.214M USD9.020.58 USD+5.82%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
TIXTTELUS International (Cda) Inc. Subordinate Voting Shares
7.65 USD+4.08%191.555K0.832.094B USD42.230.18 USD−71.54%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
TLSTelos Corporation
4.25 USD+3.41%373.132K0.83295.899M USD−0.68 USD−17.79%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
TTECTTEC Holdings, Inc.
19.25 USD+2.83%239.642K1.03912.919M USD22.400.86 USD−62.88%5.40%Dịch vụ Công nghệ
Mua
UCLuCloudlink Group Inc.
Chứng chỉ lưu ký
2.40 USD+5.73%1.14K0.2288.502M USD24.900.10 USD0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
UISUnisys Corporation New
5.11 USD+6.68%629.067K1.00349.494M USD−3.77 USD−3.46%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
UPLDUpland Software, Inc.
4.95 USD+4.87%330.13K0.99155.377M USD−5.95 USD−249.01%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
VIAVViavi Solutions Inc.
8.38 USD+3.71%1.944M1.581.864B USD728.700.01 USD−97.37%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
VJETvoxeljet AG
Chứng chỉ lưu ký
1.48 USD+2.15%19.687K1.3113.519M USD−1.20 USD+18.31%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
VLTOVeralto Corp
76.51 USD−0.96%2.039M0.8218.844B USD0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
VRNSVaronis Systems, Inc.
43.08 USD+2.84%2.146M1.464.694B USD−1.01 USD+20.40%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
VRNTVerint Systems Inc.
24.96 USD+1.59%1.215M2.031.604B USD−0.10 USD+53.10%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
VTEXVTEX
6.93 USD+0.87%327.295K0.791.31B USD−0.00 USD+99.82%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
VTSIVirTra, Inc.
7.82 USD+6.25%99.187K0.9686.76M USD12.200.64 USD+1113.64%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh