Southern Company (The)Southern Company (The)Southern Company (The)

Southern Company (The)

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

SO nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu Southern Company (The)

Doanh thu của Southern Company (The) trong năm ngoái lên tới 25.25 B USD, phần lớn trong số đó — 18.36 B USD — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Traditional Electric Operating Companies, năm trước mang lại 20.41 B USD. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Hoa Kỳ — năm ngoái quốc gia này đã mang lại Southern Company (The) 25.25 B USD, và năm trước đó — 29.28 B USD.

Theo nguồn
Theo quốc gia