State Street CorporationState Street CorporationState Street Corporation

State Street Corporation

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

STT nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu State Street Corporation

Doanh thu của State Street Corporation trong năm ngoái lên tới 11.95 B USD, phần lớn trong số đó — 10.16 B USD — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Investment Servicing, năm trước mang lại 10.14 B USD. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Hoa Kỳ — năm ngoái quốc gia này đã mang lại State Street Corporation 6.84 B USD, và năm trước đó — 6.98 B USD.

Theo nguồn
Theo quốc gia