Sun Communities, Inc.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

SUI nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu Sun Communities, Inc.

Doanh thu của Sun Communities, Inc. trong năm ngoái lên tới 2.97B USD, phần lớn trong số đó — 1.42B USD — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Manufactured Home, năm trước mang lại 1.06B USD. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của United States and Canada — năm ngoái quốc gia này đã mang lại Sun Communities, Inc. 2.97B USD, và năm trước đó — 2.27B USD.

Theo nguồn
Theo quốc gia