Container Store (The)

TCS NYSE
TCS
Container Store (The) NYSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính TCS

Tóm tắt tài chính của Container Store (The) với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của TCS là 379.339M USD. Ngày thu nhập tiếp theo của Container Store (The) là 2 Tháng 8, ước tính là 0.17 USD.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu