Tidewater Inc.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

TDW nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu Tidewater Inc.

Doanh thu của Tidewater Inc. trong năm ngoái lên tới 647.68 M USD, phần lớn trong số đó — 641.40 M USD — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Vessels, năm trước mang lại 361.57 M USD. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của West Africa — năm ngoái quốc gia này đã mang lại Tidewater Inc. 190.35 M USD, và năm trước đó — 75.97 M USD.

Theo nguồn
Theo quốc gia