Teekay Tankers Ltd
TNK NYSE

TNK
Teekay Tankers Ltd NYSE
Giao dịch ngay
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Giao dịch ngay

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của Teekay Tankers Ltd với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của TNK là 426.622M. Ngày thu nhập tiếp theo Teekay Tankers Ltd là 5 Tháng 8, ước tính là -1.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền