Travel Leisure Co.Travel Leisure Co.Travel Leisure Co.

Travel Leisure Co.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

TNL nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu Travel Leisure Co.

Doanh thu của Travel Leisure Co. trong năm ngoái lên tới 3.75 B USD, phần lớn trong số đó — 3.04 B USD — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Vacation Ownership, năm trước mang lại 2.83 B USD. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Hoa Kỳ — năm ngoái quốc gia này đã mang lại Travel Leisure Co. 3.32 B USD, và năm trước đó — 3.17 B USD.

Theo nguồn
Theo quốc gia