Ubiquiti Inc

UINYSE
UI
Ubiquiti IncNYSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

UI nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của Ubiquiti Inc với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của UI là 18.329B USD. EPS TTM của công ty là 5.55 USD, tỷ suất cổ tức là 0.79% và P/E là 52.96. Ngày thu nhập tiếp theo của Ubiquiti Inc là 5 Tháng 5, ước tính là 1.56 USD.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu