NEW ZEALAND DOLLAR / SINGAPORE DOLLAR
NZDSGD IDC

NZDSGD
NEW ZEALAND DOLLAR / SINGAPORE DOLLAR IDC
 
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày

NZDSGD Biểu đồ Ngoại hối