AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT NPV

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

AIA nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT NPV

Doanh thu của AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT NPV trong năm ngoái lên tới 625.90 M NZD, phần lớn trong số đó — 260.10 M NZD — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Aeronautical, năm trước mang lại 118.80 M NZD. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của New Zealand — năm ngoái quốc gia này đã mang lại AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT NPV 625.90 M NZD, và năm trước đó — 300.30 M NZD.

Theo nguồn
Theo quốc gia