Vận chuyển

Các công ty New Zealand tham gia một lĩnh vực: vận chuyển

Những Các công ty New Zealand sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, vận chuyển. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn như AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT NPV, các cổ phiếu tăng giá hàng đầu như NAPIER PORT HOLDINGS LIMITED NPV và v.v. Lọc danh sách rồi xem kết quả hoạt động của các công ty theo cách thuận tiện.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
AIAAUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT NPV
11.617 B NZD7.850 NZD−1.75%871.807 K1.2973.640.11 NZD−71.20%1.61%
Theo dõi
MFTMAINFREIGHT LTD ORD NPV
6.999 B NZD69.50 NZD+0.72%56.494 K0.9820.953.32 NZD+35.77%2.91%
Sức mua mạnh
POTPORT OF TAURANGA NPV (POST CONSOLIDATION)
3.347 B NZD4.92 NZD−0.61%168.185 K0.7033.020.15 NZD−7.17%3.54%
Theo dõi
AIRAIR NEW ZEALAND NPV
1.92 B NZD0.570 NZD−2.56%2.138 M2.005.870.10 NZD3.51%
Theo dõi
FRWFREIGHTWAYS GRP LTD NEW NPV
1.537 B NZD8.60 NZD−0.58%44.931 K0.3521.780.39 NZD−8.06%5.06%
Mua
NPHNAPIER PORT HOLDINGS LIMITED NPV
469.901 M NZD2.35 NZD+2.62%13.71 K0.5528.450.08 NZD−28.61%2.63%
Theo dõi
MMHMARSDEN MARITIME HOLDINGS LIMITED ORD NPV
167.268 M NZD4.05 NZD−1.46%9.923 K12.1421.490.19 NZD−42.98%3.92%
SPNSOUTH PORT NEW ZEALAND NPV
153.474 M NZD5.85 NZD−0.17%8.007 K8.0616.000.37 NZD−8.76%5.43%
MOVMOVE LOGISTICS GROUP LIMITED NPV
58.064 M NZD0.455 NZD−3.19%18.321 K0.51−0.11 NZD−241.57%0.00%
Theo dõi
WCOWASTECO GROUP LTD NPV
39.874 M NZD0.047 NZD0.00%219.421 K1.69−0.00 NZD+80.30%0.00%