GOODMAN PROP TRUST NPV

GMT NZX
GMT
GOODMAN PROP TRUST NPV NZX
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính GMT

Tóm tắt tài chính của GOODMAN PROP TRUST NPV với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của GMT là 2.976B NZD. EPS TTM của công ty là 0.72 NZD, tỷ suất cổ tức là 2.79% và P/E là 2.95.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu