Tài chính (Khu vực)

22
Cổ phiếu
188.609B
Giá trị vốn hóa thị trường
13.752K
Khối lượng
+1.19%
Thay đổi
+5.51%
Hiệu suất Tháng
+5.34%
Hiệu suất Năm
+9.01%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
ANZANZ GROUP HLDGS LI NPV
28.48 NZD1.32%0.37 NZD
Sức mua mạnh
8.416K239.688K83.731B NZD11.092.85 NZD39.196K
APLASSET PLUS LIMITED UNITS NPV
0.250 NZD0.00%0.000 NZD
Mua
136.586K34.147K90.679M NZD125.000.00 NZD
ARGARGOSY PROPERTY LT NPV
1.155 NZD1.32%0.015 NZD
Bán
283.329K327.245K994.901M NZD8.290.14 NZD35
BGIBLACKWELL GLOBAL H NPV
0.004 NZD0.00%0.000 NZD
Mua
7.96K322.695M NZD−0.00 NZD0
BRMBARRAMUNDI LIMITED NPV
Quỹ ETF
0.73 NZD−1.35%−0.01 NZD
Mua
30.858K22.526K204.056M NZD−0.12 NZD
CDICDL INVESTMENTS NPV
0.765 NZD0.66%0.005 NZD
Mua
2.093K1.601K219.494M NZD6.550.12 NZD
GENGENERAL CAPITAL NPV
0.077 NZD−2.53%−0.002 NZD
Mua
12.271K94517.013M NZD7.450.01 NZD
GFLGENEVA FINANCE LTD NPV
0.400 NZD0.00%0.000 NZD
Bán Mạnh
6.096K2.438K29.174M NZD5.940.07 NZD57
HGHHEARTLAND GROUP HL NPV
1.82 NZD0.55%0.01 NZD
Mua
44.411K80.828K1.284B NZD11.220.16 NZD
IPLINVESTORE PROP LTD NPV
1.53 NZD0.00%0.00 NZD
Mua
34.313K52.499K562.279M NZD16.790.09 NZD
KPGKIWI PROPERTY GRP NPV
0.970 NZD0.00%0.000 NZD
Mua
84.311K81.782K1.524B NZD−0.04 NZD165
NZLNEW ZEALAND RURAL NPV
1.09 NZD0.00%0.00 NZD
Mua
8.945K9.75K124.85M NZD3.030.36 NZD
NZXNZX LIMITED NPV
1.26 NZD−0.79%−0.01 NZD
Mua
24.722K31.15K396.534M NZD25.920.05 NZD293
PCTPRECINCT PROPERTIE UNITS NPV
1.250 NZD0.81%0.010 NZD
Bán
61.151K76.439K2.014B NZD17.640.07 NZD
PFIPROPERTY FOR IND NPV
2.330 NZD0.43%0.010 NZD
Mua
27.171K63.308K1.165B NZD5.770.40 NZD21
SPGSTRIDE PPTY LTD & NPV UNIT 1 COM SER A
1.50 NZD0.67%0.01 NZD
Mua
11.076K16.614K810.496M NZD−0.00 NZD
THLTOURISM HOLDINGS NPV
3.88 NZD2.37%0.09 NZD
Mua
2.126K8.249K834.653M NZD−0.01 NZD
TRATURNERS AUTOMOTIVE NPV
3.27 NZD0.00%0.00 NZD
Bán
23.187K75.821K286.111M NZD9.000.37 NZD
TWRTOWER LTD NPV
0.685 NZD2.24%0.015 NZD
Theo dõi
207.983K142.468K248.562M NZD14.350.05 NZD
VNTVENTIA SERVICES GR NPV
2.63 NZD2.73%0.07 NZD
Bán
1905002.26B NZD23.690.11 NZD
WBCWESTPAC BKG CORP NPV
26.24 NZD1.04%0.27 NZD
Sức mua mạnh
5.335K139.99K91.234B NZD15.611.83 NZD37.476K
WINWINTON LAND LTD NPV
1.98 NZD3.13%0.06 NZD
Mua
279552575.431M NZD17.990.11 NZD