Tài chính

Các công ty New Zealand tham gia một lĩnh vực: tài chính

Những Các công ty New Zealand sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, tài chính. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn như WESTPAC BANKING CORPORATION NPV, các cổ phiếu tăng giá hàng đầu như TOURISM HLDGS ORD NPV và v.v. Lọc danh sách rồi xem kết quả hoạt động của các công ty theo cách thuận tiện.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
WBCWESTPAC BANKING CORPORATION NPV
102.646 B NZD29.41 NZD−0.68%8920.0815.051.95 NZD5.25%
Bán
ANZANZ GROUP HOLDINGS LIMITED NPV
92.933 B NZD31.16 NZD−0.83%3620.0313.072.38 NZD6.18%
Theo dõi
PCTPRECINCT PRO NZ & PRECINCT PRO INV UNITS NPV
1.872 B NZD1.160 NZD0.00%94.124 K0.08−0.09 NZD−286.93%5.72%
Mua
KPGKIWI PROPERTY GROUP LIMITED NPV
1.329 B NZD0.825 NZD−1.20%159.917 K0.11−0.07 NZD−139.51%7.40%
Theo dõi
PFIPROPERTY FOR INDUSTRY NPV
1.09 B NZD2.170 NZD−0.46%17.809 K0.11−0.19 NZD−121.65%4.11%
Bán
ARGARGOSY PROPERTY LTD NPV
948.829 M NZD1.080 NZD+0.47%50.276 K0.14−0.07 NZD−123.28%6.17%
Theo dõi
HGHHEARTLAND GROUP HLDGS LTD NPV
841.038 M NZD1.02 NZD−0.97%144.288 K0.208.760.12 NZD11.27%
Mua
SPGSTRIDE PROPERTY LTD & STRIDE INVEST NPV UNIT 1 COM SER A
682.028 M NZD1.22 NZD−0.81%19.425 K0.07−0.21 NZD−166.19%6.88%
Theo dõi
WINWINTON LAND LTD NPV
584.329 M NZD2.03 NZD+3.05%18.358 K0.3315.650.13 NZD−67.65%1.62%
Sức mua mạnh
THLTOURISM HLDGS ORD NPV
399.351 M NZD1.95 NZD+3.72%64.053 K0.176.690.29 NZD12.54%
Mua
IPLINVESTORE PROPERTY LTD NPV
381.298 M NZD1.03 NZD0.00%141.181 K0.79−0.18 NZD−156.88%8.33%
Theo dõi
TRATURNERS AUTOMOTIVE GROUP LTD ORD NPV
372.853 M NZD4.22 NZD0.00%17.342 K0.3011.220.38 NZD+4.39%6.97%
Mua
NZXNZX LIMITED NPV
358.417 M NZD1.10 NZD+1.85%67.031 K0.5026.630.04 NZD−20.27%6.52%
Sức mua mạnh
TWRTOWER LTD NPV
303.587 M NZD0.790 NZD0.00%35.807 K0.23−0.01 NZD−118.09%0.00%
Sức mua mạnh
CDICDL INVESTMENTS NPV
204.276 M NZD0.670 NZD−1.47%1.28 K0.0414.470.05 NZD−57.64%5.88%
BAIBEING AI LIMITED NPV
164.386 M NZD0.083 NZD−1.19%25.611 K0.48−0.01 NZD−1.25%0.00%
NZLNEW ZEALAND RURAL LAND CO LTD NPV
125.825 M NZD0.89 NZD0.00%150.084 K1.6011.240.08 NZD−57.44%2.26%
Mua
APLASSET PLUS LIMITED UNITS NPV
74.357 M NZD0.200 NZD−2.44%81.428 K0.59−0.05 NZD−360.73%1.25%
Sức mua mạnh
GENGENERAL CAPITAL LIMITED NPV
29.086 M NZD0.075 NZD−6.25%2.248 K0.099.150.01 NZD+192.86%0.00%
GFLGENEVA FINANCE LTD NPV
21.151 M NZD0.290 NZD0.00%6.854 K0.839.900.03 NZD−65.24%10.34%
RTORTO LIMITED NPV
2.695 M NZD0.004 NZD0.00%9.326 K0.05−0.00 NZD+69.23%0.00%
BRMBARRAMUNDI LIMITED NPV
0.71 NZD−1.39%237.579 K1.63