PACIFIC EDGE LIMITED NPVPACIFIC EDGE LIMITED NPVPACIFIC EDGE LIMITED NPV

PACIFIC EDGE LIMITED NPV

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

PEB nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu PACIFIC EDGE LIMITED NPV

Doanh thu của PACIFIC EDGE LIMITED NPV trong năm ngoái lên tới 19.62 M NZD, phần lớn trong số đó — 19.62 M NZD — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Commercial, năm trước mang lại 11.45 M NZD. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Hoa Kỳ — năm ngoái quốc gia này đã mang lại PACIFIC EDGE LIMITED NPV 18.75 M NZD, và năm trước đó — 10.64 M NZD.

Theo nguồn
Theo quốc gia