Công nghệ Sức khỏe (Khu vực)

9
Cổ phiếu
23.969B
Giá trị vốn hóa thị trường
556.895K
Khối lượng
−0.95%
Thay đổi
+7.17%
Hiệu suất Tháng
−4.87%
Hiệu suất Năm
+7.34%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
AFTAFT PHARMACEUTICAL NPV
3.80NZD−0.78%−0.03NZD
Sức mua mạnh
15.182K57.692K401.638MNZD23.510.16NZD
BLTBLIS TECHNOLOGIES NPV
0.026NZD−3.70%−0.001NZD
Bán
14K36434.393MNZD−0.00NZD35
CBDCANNASOUTH LTD NPV
0.280NZD−1.75%−0.005NZD
Bán Mạnh
41.611K11.651K43.628MNZD−0.03NZD
EBOEBOS GROUP LIMITED NPV
43.19NZD0.44%0.19NZD
Bán
29.25K1.263M8.463BNZD36.351.22NZD3K
FPHFISHER & PAYKEL HE NPV
25.61NZD1.39%0.35NZD
Mua
74.693K1.913M14.596BNZD58.270.43NZD7.375K
GFIGREENFERN INDUSTRI NPV
0.088NZD0.00%0.000NZD
Bán
20.228K1.78K
PEBPACIFIC EDGE LTD NPV
0.495NZD−1.00%−0.005NZD
Theo dõi
37.059K18.344K397.079MNZD−0.03NZD
PHLPROMISIA HEALTHCAR NPV
0.001NZD0.00%0.000NZD
Bán
9M9K21.285MNZD10.000.00NZD335
TRUTRUSCREEN GROUP LT NPV
0.035NZD0.00%0.000NZD
Bán
11.406K39912.7MNZD−0.02NZD