RYMAN HEALTHCARE LIMITED NPVRYMAN HEALTHCARE LIMITED NPVRYMAN HEALTHCARE LIMITED NPV

RYMAN HEALTHCARE LIMITED NPV

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

RYM nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của RYMAN HEALTHCARE LIMITED NPV

Tổng tài sản của RYM trong H1 23 là 13.09 B NZD, tăng 4.59% so với kỳ trướcH2 22. Và tổng nợ phải trả tăng 4.77% trong H1 23 tới 8.22 B NZD.

‪0.00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: NZD
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY