SYNLAIT MILK LTD NPV

SML NZX
SML
SYNLAIT MILK LTD NPV NZX
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

SML nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của SYNLAIT MILK LTD NPV với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của SML là 712.576M NZD. Ngày thu nhập tiếp theo của SYNLAIT MILK LTD NPV là 26 Tháng 9, ước tính là 0.08 NZD.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu