WASTECO GROUP LTD NPVWASTECO GROUP LTD NPVWASTECO GROUP LTD NPV

WASTECO GROUP LTD NPV

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

WCO nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính WASTECO GROUP LTD NPV, bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của WCO trong nửa năm trước là 20.78 M NZD và thấp hơn 39.58% so với nửa năm trước. Thu nhập ròng của H1 23 là -1.10 M NZD.

‪0.00‬
Tổng Doanh thu
Lãi gộp
Thu nhập hoạt động
Thu nhập trước thuế
Thu nhập ròng
Loại tiền: NZD
TTM
Tổng Doanh thuChỉ số tăng trưởng YoY
Lãi gộpChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập hoạt độngChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập trước thuếChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập ròngChỉ số tăng trưởng YoY
EBITDAChỉ số tăng trưởng YoY
EBITChỉ số tăng trưởng YoY