ALK-ABELLO B A/SALK-ABELLO B A/SALK-ABELLO B A/S

ALK-ABELLO B A/S

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Mục tiêu giá

155.290.00 0.00%
Các chuyên gia 7 phân tích đưa ra dự báo giá trong vòng 1 năm cho ALK_B có giá tối đa là — và giá tối thiểu là —.

Đánh giá của nhà phân tích

Dựa trên 7 các nhà phân tích đưa ra đánh giá về chứng khoán cho ALK_B trong 3 tháng qua.

Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu

‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên

Doanh thu

‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Được cảnh báo

Các câu hỏi thường gặp

EPS ALK_B trong quý vừa qua là 1.10 DKK mặc dù ước tính là 0.98 DKK. Trong quý tiếp theo, EPS dự kiến sẽ đạt 0.66 DKK. Theo dõi thêm về số liệu tài chính của ALK-ABELLO B A/S để luôn cập nhật điều đang xảy ra với công ty.
Trong quý tới, doanh thu ALK-ABELLO B A/S dự kiến sẽ đạt ‪1.28 B‬ DKK. Hãy xem doanh thu và thu nhập của ALK-ABELLO B A/S để đưa ra quyết định sáng suốt.
Theo các nhà phân tích, mục tiêu giá của ALK_B155.29 DKK với giá ước tính tối đa là 175.00 DKK và giá ước tính tối thiểu là 128.00 DKK. Kiểm tra xem dự báo này có đúng trong một năm hay không, đồng thời xem ALK-ABELLO B A/S biểu đồ giá cổ phiếu và theo dõi tình hình hiện tại với tin tức ALK_Btin tức thị trường chứng khoán.
Chúng tôi đã thu thập ý kiến của 7 các nhà phân tích về xếp hạng cổ phiếu ALK_B trong 3 tháng qua. Hầu hết các nhà phân tích đều ủng hộ xu hướng mua mạnh, và sau khi cân nhắc các quan điểm khác, xếp hạng tổng thể được tính toán là mua. Lưu ý đây không phải là lời khuyên giao dịch — bạn vẫn phải tự mình phân tích.