Công nghệ Sức khỏe (Khu vực)

14
Cổ phiếu
2011.308B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.522M
Khối lượng
+1.20%
Thay đổi
−5.88%
Hiệu suất Tháng
+31.64%
Hiệu suất Năm
−12.67%
Hiệu suất YTD
           
ALK_B ALK-ABELLO B A/S
2890.00-0.62%-18.00Bán5.768K16669520.0031.780B592.665.032447.00
AMBU_B AMBU A/S
139.30-0.71%-1.00Bán917.322K127782954.6035.599B143.740.994584.00
BAVA BAVARIAN NORDIC A/S
218.501.25%2.70Bán249.120K54432720.0015.184B-12.25690.00
BIOPOR BIOPORTO A/S
2.48-0.40%-0.01Bán395.469K982740.46668.015M-0.21
COLO_B COLOPLAST B A/S
1002.501.16%11.50Bán156.925K157317312.50210.885B43.7922.6712874.00
DEMANT DEMANT A/S
304.000.76%2.30Bán159.286K48422944.0070.401B33.099.1216591.00
GMAB GENMAB A/S
2314.000.92%21.00Bán113.330K262245620.00150.015B52.7443.94781.00
LUN H. LUNDBECK A/S
166.001.78%2.90Mua226.448K37590368.0032.408B17.309.435628.00
NOVO_B NOVO NORDISK B A/S
636.50-0.84%-5.40Bán2.222M1414399748.001464.412B32.1120.0445323.00
ONXEO ONXEO SA
3.125.41%0.16Bán61190.32283.547M-0.7925.00
ORPHA ORPHAZYME A/S
15.18-3.07%-0.48Bán115.507K1753396.26547.352M-25.73141.00
OSSR OSSUR HF
39.20-1.13%-0.45Bán Mạnh5.934K232612.8116.741B53.960.733385.00
VIRO VIROGATES A/S
155.00-2.82%-4.50Mua1.836K284580.00505.216M-5.7914.00
ZEAL ZEALAND PHARMA A/S
138.000.00%0.00Bán403.110K55629180.005.964B-26.83329.00
Tải thêm