Các công ty Đan Mạch tham gia một lĩnh vực: Health Technology

Những Các công ty Đan Mạch sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, Health Technology. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn đến các lựa chọn rẻ hơn. Lọc danh sách theo bất kỳ số liệu nào bạn cần và kiểm tra hiệu suất của công ty một cách thuận tiện.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
ALK_BALK-ABELLO B A/S
128.5 DKK−1.31%216.068K0.7528.984B DKK58.482.20 DKK+45.14%0.00%
Mua
AMBU_BAMBU A/S
120.60 DKK+1.43%545.124K1.1931.546B DKK134.940.89 DKK+139.02%0.00%
Theo dõi
BAVABAVARIAN NORDIC A/S
156.20 DKK−2.68%678.613K0.7712.517B DKK16.469.49 DKK0.00%
Sức mua mạnh
BIOPORBIOPORTO A/S
1.580 DKK−0.75%629.213K0.43604.415M DKK−0.21 DKK+6.75%0.00%
Sức mua mạnh
CHEMMCHEMOMETEC A/S
490.2 DKK+5.10%119.638K2.548.117B DKK59.328.26 DKK+9.55%1.29%
Mua
COLO_BCOLOPLAST B A/S
915.6 DKK+1.37%1.286M5.63203.221B DKK40.8122.44 DKK+3.12%2.33%
Theo dõi
DEMANTDEMANT A/S
345.1 DKK−1.71%600.893K2.1876.245B DKK42.908.04 DKK−24.83%0.00%
Theo dõi
GMABGENMAB A/S
1930.0 DKK+1.79%234.124K1.44124.717B DKK29.2366.03 DKK−21.11%0.00%
Mua
HLUN_AH. LUNDBECK A/S A
29.88 DKK+0.67%182.701K2.5226.719B DKK12.962.31 DKK+19.49%1.95%
HLUN_BH. LUNDBECK A/S B
33.38 DKK−0.77%507.064K1.0926.719B DKK14.472.31 DKK+13.49%1.72%
Mua
NOVO_BNOVO NORDISK B A/S
819.7 DKK−1.73%5.762M2.683.736T DKK44.0318.62 DKK+52.38%0.85%
Mua
ORPHAORPHAZYME A/S
1274.6 DKK−0.41%1210.6545.192M DKK−1398.87 DKK+94.56%0.00%
OSSROSSUR HF
32.20 DKK+3.37%32.28K0.1813.296B DKK33.640.96 DKK+34.00%0.00%
Mua
VIROVIROGATES A/S
7.58 DKK−3.32%7040.1450.529M DKK−2.43 DKK+14.80%0.00%
ZEALZEALAND PHARMA A/S
664.0 DKK+3.43%980.202K1.7739.864B DKK−14.46 DKK+41.47%0.00%
Mua