Công nghệ Sức khỏe (Khu vực)

15
Cổ phiếu
2678.581B
Giá trị vốn hóa thị trường
2.042M
Khối lượng
+3.34%
Thay đổi
−1.80%
Hiệu suất Tháng
+28.97%
Hiệu suất Năm
+0.24%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
ALK_BALK-ABELLO B A/S
112.8DKK9.51%9.8DKK
Mua
1.679M189.439M25.111BDKK67.951.52DKK2.68K
AMBU_BAMBU A/S
103.10DKK−0.34%−0.35DKK
Mua
930.922K95.978M26.161BDKK281.650.37DKK4.409K
BAVABAVARIAN NORDIC A/S
230.0DKK1.50%3.4DKK
Theo dõi
310.38K71.387M16.244BDKK−8.63DKK759
BIOPORBIOPORTO A/S
2.725DKK4.21%0.110DKK
Mua
537.15K1.464M912.003MDKK−0.23DKK
CHEMMCHEMOMETEC A/S
648.5DKK−0.61%−4.0DKK
Bán
29.572K19.177M11.286BDKK71.219.16DKK147
COLO_BCOLOPLAST B A/S
844.2DKK−1.70%−14.6DKK
Mua
509.391K430.028M179.646BDKK39.4721.78DKK14.572K
DEMANTDEMANT A/S
218.8DKK3.31%7.0DKK
Mua
512.538K112.143M48.923BDKK20.4410.36DKK18.116K
GMABGENMAB A/S
2661DKK2.19%57DKK
Bán
98.858K263.061M174.738BDKK30.3886.51DKK1.212K
HLUN_AH. LUNDBECK A/S A
24.10DKK1.69%0.40DKK
Bán
87.717K2.114M23.954BDKK14.695.348K
HLUN_BH. LUNDBECK A/S B
26.000DKK2.18%0.555DKK
Theo dõi
773.66K20.115M25.843BDKK14.831.72DKK5.348K
NOVO_BNOVO NORDISK B A/S
941.5DKK3.91%35.4DKK
Mua
2.472M2.327B2.12TDKK37.0824.51DKK54.393K
ORPHAORPHAZYME A/S
0.8990DKK3.10%0.0270DKK
Theo dõi
50.122K45.06K31.746MDKK−7.01DKK62
OSSROSSUR HF
35.00DKK4.63%1.55DKK
Sức mua mạnh
32.272K1.13M14.777BDKK46.820.71DKK3.892K
VIROVIROGATES A/S
54.0DKK2.66%1.4DKK
Sức mua mạnh
2.286K123.444K180.788MDKK13
ZEALZEALAND PHARMA A/S
208.6DKK1.96%4.0DKK
Theo dõi
126.202K26.326M10.698BDKK−24.70DKK