A.P. MOLLER - MAERSK A A/SA.P. MOLLER - MAERSK A A/SA.P. MOLLER - MAERSK A A/S

A.P. MOLLER - MAERSK A A/S

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

MAERSK_A nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu A.P. MOLLER - MAERSK A A/S

Doanh thu của A.P. MOLLER - MAERSK A A/S trong năm ngoái lên tới 353.71 B DKK, phần lớn trong số đó — 231.94 B DKK — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Ocean, năm trước mang lại 455.15 B DKK. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Khác — năm ngoái quốc gia này đã mang lại A.P. MOLLER - MAERSK A A/S 180.49 B DKK, và năm trước đó — 286.27 B DKK.

Theo nguồn
Theo quốc gia