A.P. MOLLER - MAERSK B A/S

MAERSK_B OMXCOP
MAERSK_B
A.P. MOLLER - MAERSK B A/S OMXCOP
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

MAERSK_B báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của A.P. MOLLER - MAERSK B A/S với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của MAERSK_B là 362.101B. EPS TTM của công ty là 4283.47, lợi tức cổ tức là 1.67%, và P/E là 4.60. Ngày thu nhập tiếp theo A.P. MOLLER - MAERSK B A/S là 9 Tháng 2, ước tính là 1861.55.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền