MERUS POWER OYJ

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

MERUS nguyên tắc cơ bản

Lợi nhuận và doanh thu MERUS POWER OYJ

Thu nhập của MERUS cho nửa đầu năm là -0.11 EUR trong khi ước tính là -0.11 EUR chiếm 0.00% bất ngờ. Doanh thu của công ty trong cùng kỳ lên tới 13.60M EUR mặc dù con số ước tính là 13.60M EUR. Thu nhập ước tính cho nửa năm tới là 0.13 EUR và doanh thu dự kiến đạt 17.90M EUR. Ngoài ra, hãy xem các thay đổi hàng năm theo thời gian để có bức tranh toàn cảnh hơn về lợi nhuận và động lực doanh thu của MERUS.

Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
‪0‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Doanh thu
‪0‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên