Thiết bị/ Công cụ điện (Công nghiệp)

4
Cổ phiếu
3.108B
Giá trị vốn hóa thị trường
3.733K
Khối lượng
−0.35%
Thay đổi
−5.85%
Hiệu suất Tháng
+56.67%
Hiệu suất Năm
+8.33%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
DETECDETECTION TECHNOLOGY OYJ
19.95 EUR0.25%0.05 EUR
Sức mua mạnh
1.103K22.005K EUR292.386M EUR57.200.35 EUR469
KEMPOWRKEMPOWER OYJ
24.75 EUR−0.04%−0.01 EUR
Bán
17.449K431.863K EUR1.375B EUR375
MERUSMERUS POWER OYJ
5.78 EUR−0.34%−0.02 EUR
Theo dõi
2.144K12.392K EUR44.188M EUR−0.01 EUR
VAIASVAISALA CORPORATION A
38.65 EUR−0.13%−0.05 EUR
Bán
2.361K91.253K EUR1.395B EUR31.201.25 EUR2.235K