Công nghệ Điện tử

Các công ty Phần Lan tham gia một lĩnh vực: công nghệ điện tử

Những Các công ty Phần Lan sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, công nghệ điện tử. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn như NOKIA CORPORATION, các cổ phiếu tăng giá hàng đầu như OPTOMED PLC và v.v. Lọc danh sách rồi xem kết quả hoạt động của các công ty theo cách thuận tiện.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
NOKIANOKIA CORPORATION
18.961 B EUR3.4350 EUR+0.29%23.356 M2.3923.420.15 EUR−80.78%3.78%
Theo dõi
ERIBRERICSSON, TELEFONAB. L M SER. B
18.594 B EUR5.574 EUR+0.69%1000.06−0.66 EUR−243.84%4.29%
Theo dõi
VAIASVAISALA CORPORATION A
1.486 B EUR41.15 EUR+3.26%4.419 K0.4833.551.23 EUR+8.58%1.82%
Sức mua mạnh
SCANFLSCANFIL PLC
486.733 M EUR7.48 EUR+3.74%37.026 K2.0810.590.71 EUR+19.05%3.07%
Mua
ICP1VINCAP CORPORATION
356.779 M EUR12.12 EUR+1.00%9.475 K0.270.00%
Mua
DETECDETECTION TECHNOLOGY OYJ
274.066 M EUR18.70 EUR+1.63%9000.0649.830.38 EUR−40.65%1.23%
Sức mua mạnh
OPTOMEDOPTOMED PLC
113.772 M EUR6.44 EUR+4.89%72.684 K1.13−0.27 EUR+26.94%0.00%
Mua
MODUMODULIGHT OYJ
53.633 M EUR1.26 EUR0.00%9.847 K0.43−0.28 EUR0.00%
Mua
BOREOBOREO OYJ
50.207 M EUR18.65 EUR−1.58%6731.2445.550.41 EUR2.36%
Bán
MERUSMERUS POWER OYJ
36.05 M EUR4.70 EUR−0.42%2.24 K0.57−0.10 EUR+31.45%0.00%
Mua
MERIHMERIAURA GROUP PLC
35.866 M EUR0.0414 EUR−1.90%191.373 K1.70−0.00 EUR+99.55%0.00%
Bán
ACG1VASPOCOMP GROUP PLC
22.44 M EUR3.28 EUR0.00%7.732 K5.09−0.53 EUR−216.91%6.40%
Mua
SOLTEQSOLTEQ OYJ
10.823 M EUR0.558 EUR−1.41%12.644 K1.27−0.32 EUR−4.89%0.00%
Bán