OLVI PLC AOLVI PLC AOLVI PLC A

OLVI PLC A

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

OLVAS nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu OLVI PLC A

Doanh thu của OLVI PLC A trong năm ngoái lên tới 631.00 M EUR, phần lớn trong số đó — 628.40 M EUR — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Beverages, năm trước mang lại 581.90 M EUR. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Baltic Sea — năm ngoái quốc gia này đã mang lại OLVI PLC A 237.69 M EUR, và năm trước đó — 214.17 M EUR.

Theo nguồn
Theo quốc gia