PUNAMUSTA MEDIA OYJPUNAMUSTA MEDIA OYJPUNAMUSTA MEDIA OYJ

PUNAMUSTA MEDIA OYJ

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

PUMU nguyên tắc cơ bản

Cái nhìn chuyên sâu về các hoạt động điều hành, đầu tư và tài trợ của PUNAMUSTA MEDIA OYJ

Tại đây, bạn có thể tìm hiểu nguồn tiền của PUMU đến từ đâu và cách công ty chi tiêu số tiền đó.

‪0.00‬
Tiền thu từ các Hoạt động Kinh doanh
Tiền thu từ các Hoạt động Đầu tư
Tiền thu từ các Hoạt động Tài chính
Loại tiền: EUR
TTM
Dòng tiền tự doChỉ số tăng trưởng YoY