KAROLINSKA DEVELOPMENT AB SER.BKAROLINSKA DEVELOPMENT AB SER.BKAROLINSKA DEVELOPMENT AB SER.B

KAROLINSKA DEVELOPMENT AB SER.B

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

KDEV nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính KAROLINSKA DEVELOPMENT AB SER.B, bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của KDEV trong quý trước là1.19 M SEK, và cao hơn 220.11% so với quý trước. Thu nhập ròng của Q1 24 là 208.00 k SEK.

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
Tổng Doanh thu
Thu nhập hoạt động
Thu nhập trước thuế
Thu nhập ròng
Loại tiền: SEK
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
TTM
Tổng Doanh thuChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập ròngChỉ số tăng trưởng YoY
EBITDAChỉ số tăng trưởng YoY
EBITChỉ số tăng trưởng YoY