MODERN TIMES GROUP MTG AB SER. B

MTG_B OMXSTO
MTG_B
MODERN TIMES GROUP MTG AB SER. B OMXSTO
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

MTG_B nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của MODERN TIMES GROUP MTG AB SER. B với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của MTG_B là 9.578B SEK. Ngày thu nhập tiếp theo của MODERN TIMES GROUP MTG AB SER. B là 26 Tháng 10, ước tính là 1.35 SEK.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu