NET INSIGHT AB SER. BNET INSIGHT AB SER. BNET INSIGHT AB SER. B

NET INSIGHT AB SER. B

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

NETI_B nguyên tắc cơ bản

Thu nhập của NET INSIGHT AB SER. B trên mỗi cổ phiếu và doanh thu

Doanh thu ước tính trên mỗi cổ phiếu trong quý tới là 0.04 SEK còn doanh thu dự kiến sẽ đạt 139.30 M SEK. Đồng thời, hãy quan sát thay đổi hàng năm theo thời gian để có bức tranh toàn cảnh hơn về thu nhập của NETI_B trên mỗi cổ phiếu và doanh thu động.

Ngày báo cáo mới
Kỳ báo cáo
Dự đoán EPS
Dự báo doanh thu
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Doanh thu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên