TALKPOOL AG

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

TALK nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu TALKPOOL AG

Doanh thu của TALKPOOL AG trong năm ngoái lên tới 291.65 M SEK, phần lớn trong số đó — 271.19 M SEK — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Internet of Things and Network Services, năm trước mang lại 248.62 M SEK. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Haiti — năm ngoái quốc gia này đã mang lại TALKPOOL AG 68.34 M SEK, và năm trước đó — 59.37 M SEK.

Theo nguồn
Theo quốc gia