VEF AB

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

VEFAB nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu VEF AB

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Thụy Điển — năm ngoái quốc gia này đã mang lại VEF AB 6.10 M SEK, và năm trước đó — 3.40 M SEK.

Theo nguồn
Theo quốc gia