XP CHEMISTRIES ABXP CHEMISTRIES ABXP CHEMISTRIES AB

XP CHEMISTRIES AB

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Mục tiêu giá

0.200.00 0.00%
Các chuyên gia 1 phân tích đưa ra dự báo giá trong vòng 1 năm cho XPC có giá tối đa là — và giá tối thiểu là —.

Đánh giá của nhà phân tích

Dựa trên 1 các nhà phân tích đưa ra đánh giá về chứng khoán cho XPC trong 3 tháng qua.

Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu

‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên

Doanh thu

‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Được cảnh báo

Các câu hỏi thường gặp

Trong quý tới, doanh thu XP CHEMISTRIES AB dự kiến sẽ đạt ‪265.00 K‬ SEK. Hãy xem doanh thu và thu nhập của XP CHEMISTRIES AB để đưa ra quyết định sáng suốt.
Theo các nhà phân tích, mục tiêu giá của XPC0.20 SEK với giá ước tính tối đa là 0.20 SEK và giá ước tính tối thiểu là 0.20 SEK. Kiểm tra xem dự báo này có đúng trong một năm hay không, đồng thời xem XP CHEMISTRIES AB biểu đồ giá cổ phiếu và theo dõi tình hình hiện tại với tin tức XPCtin tức thị trường chứng khoán.